Đào tạo - Bồi dưỡng

sắp tới viện khai giảng lớp đào tạo,  bồi dưỡng quản lý giáo dục nghề nghiệp

                               Ngày 26/06/2019 viện sẽ khai giảng khóa Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại thành phố Quy nhơn

- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giảng viên, giáo viên GDNN theo chương trình bồi dưỡng Kỹ năng nghề GV 960h, 480h do tổng cục GDNN ban hành; 

- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giảng viên, giáo viên GDNN theo chương trình bồi dưỡng Kỹ năng nghề GV theo danh mục các nghề của Tổng cục GDNN ban hành; 

- Đào tạo, bồi dưỡng Kỹ năng nghề theo nhu cầu của các cơ sở đào tạo, cá nhân.

- Nghiên cứu xây dựng, tổ chức đào tạo các chương trình giảng dạy kỹ năng mềm theo nhu cầu cho cán bộ, giáo viên và HSSV các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho giáo viên các chuyên ngành; Hàn, Công nghệ ô tô, Điện tử dân dụng, Điện công nghiệp, Quản trị mạng áy tính, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính...

- Các chuyên đề khác nâng cao năng lực các cơ sở GD trong hệ thống giáo dục quốc dân, các doanh nghiệp...

- Các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng theo đặt hàng của cơ sở GD, doanh nghiệp;

- Kỹ năng mềm cốt lõi dành cho nhà giáo GDNN;

- Nhóm 10 kỹ năng mềm quan trọng hàng đầu cho HSSV sắp ra trường, người lao động thời đại ngày nay:

 1. Kỹ năng học và tự học (Learning to learn)
 2. Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân (Self leadership & Personal branding)
 3. Kỹ năng tư duy sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and enterprise skills)
 4. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills)
 5. Kỹ năng lắng nghe (Listening skills)
 6. Kỹ năng thuyết trình (Presentation skills)
 7. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử (Interpersonal skills)
 8. Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills)
 9. Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork)
 10. Kỹ năng đàm phán (Negotiation skills) 

- Kỹ năng khởi nghiệp;

- Kỹ năng thiết kế khóa đào tạo;

- Kỹ năng dạy học;

- Kỹ năng quản trị cơ sở đào tạo;

- Kỹ năng nâng cao năng lực trong quản lý giáo dục nghề nghiệp;

- Khởi nghiệp thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.

- Phương pháp, kỹ năng dạy học tiếp cận theo năng lực thực hiện trong GDNN;

- Phương pháp, kỹ năng dạy học tiếp cận theo năng lực thực hiện trong GDNN theo tích lũy moodulle và tín chỉ;

-  Phương pháp, kỹ năng nâng cao năng lực quản lý trong  GDNN ;

- Phương pháp, kỹ năng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng GDNN ;

 1. Quản trị nhà trường, cơ sở dạy nghề;
 2. Quản trị doanh nghiệp phát triển bền vững.
 3. Quản trị cơ sở GDNN theo tiếp cận hiện đại;
 4. Xây dựng kế hoạch Chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở GDNN;
 5. Quản lý và phát triển chương trình theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong giáo dục nghề nghiệp.
 1. Quản trị nhà trường, cơ sở dạy nghề;
 2. Quản trị doanh nghiệp phát triển bền vững.
 3. Quản trị cơ sở GDNN theo tiếp cận hiện đại;
 4. Xây dựng kế hoạch Chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở GDNN;
 5. Quản lý và phát triển chương trình theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong giáo dục nghề nghiệp.

- Tham gia tổ chức đào tạo sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên các bậc học, ngành học;

- Bồi dưỡng giáo viên THPT về đổi mới phương pháp dạy học;

- Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng giáo dục gia đình;

- Bồi dưỡng giáo viên mầm non;

- Tổ chức, quản lý đào tạo theo tích lũy môđun, tín chỉ.

- Tiếp cận đào tạo theo năng lực thực hiện

- Bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy tích hợp tiếp cận Năng lực thực hiện;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

         Các khóa đào tạo, bồi dưỡng được viện xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ sở đào tạo, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho cơ sở đào tạo doanh nghiệp, cá nhân theo chủ trư­ơng của Chính phủ Việt Nam đã đư­a ra là phát triển đất nư­ớc thành một nư­ớc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với mục đích đào tạo và phát triển nhân lực, là nhân tố quan trọng thúc đẩy Việt Nam phát triển.

         Các khóa học mang tính thực tiễn cao, được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong xã hội, luôn nhận được sự đánh giá rất cao từ phía các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã góp phần vào công tác hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, quản lý và phát triển vị thế cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh ngày càng năng động như hiện nay.         

          Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo,  bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước cho Nhà giáo, cán bộ quản lý; Viện là đơn vị  được Bộ Lao Động -Thương Binh và Xã Hội cho phép đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo, GDNN.

          Giảng viên: Là những chuyên gia hàng đầu có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng trong bối cảnh hội nhập Quốc tế của Việt Nam, bao gồm: Giảng viên các trường đại học danh tiếng, các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam (có doanh nghiệp nhà nước), các cán bộ điều hành/giám đốc, cán bộ quản lý, một số cán bộ làm việc tại cơ quan Chính phủ và các tổ chức khác.

Các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm:

1. Đào tạo, bồi dưỡng sư phạm, nghiệp vụ sư phạm

2. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề;

3. Bồi dưỡng kỹ năng mềm;

4. Kỹ năng khởi nghiệp;

5. Quản trị nhà trường, doanh nghiệp;

6. Các chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng;

7. Phối hợp tổ chức đào tạo Sau đại học: Thạc sỹ, Tiến sỹ....

8. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng khác.