HOTLINE0909540549

Khởi nghiệp

- Kỹ năng khởi nghiệp;

- Kỹ năng thiết kế khóa đào tạo;

- Kỹ năng dạy học;

- Kỹ năng quản trị cơ sở đào tạo;

- Kỹ năng nâng cao năng lực trong quản lý giáo dục nghề nghiệp;

- Khởi nghiệp thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.

- Phương pháp, kỹ năng dạy học tiếp cận theo năng lực thực hiện trong GDNN;

- Phương pháp, kỹ năng dạy học tiếp cận theo năng lực thực hiện trong GDNN theo tích lũy moodulle và tín chỉ;

-  Phương pháp, kỹ năng nâng cao năng lực quản lý trong  GDNN ;

- Phương pháp, kỹ năng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng GDNN ;