Ngày 26/06/2019 viện sẽ khai giảng khóa Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại thành phố Quy nhơn

                               Ngày 26/06/2019 viện sẽ khai giảng khóa Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại thành phố Quy nhơn

Công nghệ sản xuất 4.0………………………………………………………….

1.Công nghiệp 4.0 xu hướng thế giới và chính sách phát triển ở Việt Nam......

  • .Giới thiệu về Công nghiệp 4.0 và tầm ảnh hưởng………………………...
  • .Xu hướng phát triển công nghiệp 4.0 trên thế giới………………………..

  1.3.Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam…………………………………………….

  • Thực trạng……………………………………………………………….

1.3.2.Định hướng của nhà nước……………………………………………....……

  1. Xu hướng sản xuất trong thời đại 4.0…………………………………………

      2.1.Công nghệ sản xuất 360……………………………………………………

      2.2.Công nghệ in 3D…………………………………………………………...

      2.3.Sản xuất trên hệ thống tự động………………………………………….

      2.4.Các nhà máy thông minh sử dụng công nghệ Điện toán đám mây………..

      2.5. Sự lên ngôi của Robot do con người điều khiển………………………….

Ảnh hưởng của công nghệ 4.0 đến thế giới việc làm………………………….

  1. Một số ngành/nghề có thể biến mất………………………………………...
  2. Những ngành/nghề có tiềm năng phát triể…….