HOTLINE0909540549

Giới thiệu

Quyết đinh Số 27/QĐ-VĐTPTNL về việc bổ nhiệm giám đốc trung tâm phát triển nhân lực của Viện đào tạo và Phát triển nhân lực.

Quyết định Số 28/QĐ-VĐTPTNL về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học.

Thông báo chữ ký Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực

LỜI CHÀO TỪ VIỆN TRƯỞNG

Chào mừng các bạn đến với website của Viện đào tạo và phát triển nhân lực!

       Vì sự phát triển bền vững của Việt Nam, hoạt động của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực (ITD) luôn hướng đến sự mở rộng về nội dung, sự đa chiều về hình thức và sự chuyên sâu trong kỹ năng giảng dạy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành. Đội ngũ nhân sự của Viện luôn chú trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng các đối tác trong và ngoài nước.
       Những thành quả nghiên cứu kinh tế ứng dụng vào thực tiễn, những khóa đào tạo, huấn luyện, tư vấn của Viện đưa đến sự tin cậy cao của các đối tác, sự thú vị, sự hữu ích và tính hiệu quả cao, thiết thực từ phía các cơ sở đào tạo, GDNN, cá nhân. Để thực hiện những điều trên, chúng tôi luôn quan tâm đến cải tiến, chất lượng, chuyên nghiệp hóa, khác biệt trong mọi hành động của mình.
       Chúng tôi luôn trân trọng và mở rộng sự hợp tác trên tinh thần đoàn kết cao nhất vì lợi ích chung. Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là "Đổi mới, khác biệt và uy tín”.

      Trân trọng

 

 

                Viện Trưởng                        
Viện Đào tạo và phát triển nhân lực

 

     TS. Nguyễn Quang Tiệp

Một số giấy phép của các cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho Viện