HOTLINE0922000099

Giới thiệu

 

 

  • TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh tại Viện

Trình độ chuyên môn

Ban lãnh đạo

Nguyễn Quang Tiệp

1987

Viện trưởng

Tiến sỹ

Cao Văn Sâm

1957

Cố vấn

PGS.TS

Hà Xuân Dũng

1958

Phó VT

Thạc sỹ

Hoàng Quốc Long

1967

Phó VT

Thạc sỹ

Nguyễn Hoàng Anh

1977

Phó VT

Thạc sỹ

Hành chính- Văn phòng

Vũ Thị Thu Thủy

1989

Kế toán

Cử nhân

Cao Xuân Giáp

1975

Cán bộ

Cao đẳng

Cao Thị Hằng

1981

Cán bộ

Thạc sỹ

Nguyễn Quốc Công

1981

Cán bộ

Thạc sỹ

Lê Thế Biên

1985

Trợ lý VT

Thạc sỹ

Trần Thị Quỳnh Như

1997

Cán bộ

Cử nhân

Kiểm định viên

Trần Văn Hùng

1958

KĐV

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Bích Ngọc

1951

KĐV

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Thu Hà

1962

KĐV

Tiến sỹ

Nguyễn Duy Nam

1959

KĐV

Thạc sỹ

Phạm Thu Hương

1962

KĐV

Thạc sỹ

Nguyễn Hoàng Giang

1957

KĐV

Thạc sỹ

Bùi Thị Én

1959

KĐV

Kỹ sư lâm nghiệp

Trần Thị Hà

1957

KĐV

Đại học

Nguyễn Minh Khôi

1963

KĐV

Tiến sỹ

Vũ Hữu Tín

1960

KĐV

Thạc sỹ

Cao Tấn Việt

1952

KĐV

Thạc sỹ

Hoàng Thị Thu Phong

1958

KĐV

Thạc sỹ

ĐT-BD

Hồ Ngọc Vinh

1958

Giáo viên

Thạc Sỹ GVC Sư phạm Kỹ thuật.

 

 

 

  • TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh tại Viện

Trình độ chuyên môn

Ban lãnh đạo

Nguyễn Quang Tiệp

1987

Viện trưởng

Tiến sỹ

Cao Văn Sâm

1957

Cố vấn

PGS.TS

Hà Xuân Dũng

1958

Phó VT

Thạc sỹ

Hoàng Quốc Long

1967

Phó VT

Thạc sỹ

Nguyễn Hoàng Anh

1977

Phó VT

Thạc sỹ

Hành chính- Văn phòng

Vũ Thị Thu Thủy

1989

Kế toán

Cử nhân

Cao Xuân Giáp

1975

Cán bộ

Cao đẳng

Cao Thị Hằng

1981

Cán bộ

Thạc sỹ

Nguyễn Quốc Công

1981

Cán bộ

Thạc sỹ

Lê Thế Biên

1985

Trợ lý VT

Thạc sỹ

Trần Thị Quỳnh Như

1997

Cán bộ

Cử nhân

Kiểm định viên

Trần Văn Hùng

1958

KĐV

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Bích Ngọc

1951

KĐV

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Thu Hà

1962

KĐV

Tiến sỹ

Nguyễn Duy Nam

1959

KĐV

Thạc sỹ

Phạm Thu Hương

1962

KĐV

Thạc sỹ

Nguyễn Hoàng Giang

1957

KĐV

Thạc sỹ

Bùi Thị Én

1959

KĐV

Kỹ sư lâm nghiệp

Trần Thị Hà

1957

KĐV

Đại học

Nguyễn Minh Khôi

1963

KĐV

Tiến sỹ

Vũ Hữu Tín

1960

KĐV

Thạc sỹ

Cao Tấn Việt

1952

KĐV

Thạc sỹ

Hoàng Thị Thu Phong

1958

KĐV

Thạc sỹ

ĐT-BD

Hồ Ngọc Vinh

1958

Giáo viên

Thạc Sỹ GVC Sư phạm Kỹ thuật.

 

 

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh tại Viện

Trình độ chuyên môn

Ban lãnh đạo

Nguyễn Quang Tiệp

1987

Viện trưởng

Tiến sỹ

Cao Văn Sâm

1957

Cố vấn

PGS.TS

Hà Xuân Dũng

1958

Phó VT

Thạc sỹ

Hoàng Quốc Long

1967

Phó VT

Thạc sỹ

Nguyễn Hoàng Anh

1977

Phó VT

Thạc sỹ

Hành chính- Văn phòng

Vũ Thị Thu Thủy

1989

Kế toán

Cử nhân

Cao Xuân Giáp

1975

Cán bộ

Cao đẳng

Cao Thị Hằng

1981

Cán bộ

Thạc sỹ

Nguyễn Quốc Công

1981

Cán bộ

Thạc sỹ

Lê Thế Biên

1985

Trợ lý VT

Thạc sỹ

Trần Thị Quỳnh Như

1997

Cán bộ

Cử nhân

Kiểm định viên

Trần Văn Hùng

1958

KĐV

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Bích Ngọc

1951

KĐV

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Thu Hà

1962

KĐV

Tiến sỹ

Nguyễn Duy Nam

1959

KĐV

Thạc sỹ

Phạm Thu Hương

1962

KĐV

Thạc sỹ

Nguyễn Hoàng Giang

1957

KĐV

Thạc sỹ

Bùi Thị Én

1959

KĐV

Kỹ sư lâm nghiệp

Trần Thị Hà

1957

KĐV

Đại học

Nguyễn Minh Khôi

1963

KĐV

Tiến sỹ

Vũ Hữu Tín

1960

KĐV

Thạc sỹ

Cao Tấn Việt

1952

KĐV

Thạc sỹ

Hoàng Thị Thu Phong

1958

KĐV

Thạc sỹ

ĐT-BD

Hồ Ngọc Vinh

1958

Giáo viên

Thạc Sỹ GVC Sư phạm Kỹ thuật.

 

Thông báo chữ ký Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực

LỜI CHÀO TỪ VIỆN TRƯỞNG

Chào mừng các bạn đến với website của Viện đào tạo và phát triển nhân lực!

       Vì sự phát triển bền vững của Việt Nam, hoạt động của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực (itd) luôn hướng đến sự mở rộng về nội dung, sự đa chiều về hình thức và sự chuyên sâu trong kỹ năng giảng dạy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành. Đội ngũ nhân sự của Viện luôn chú trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng các đối tác trong và ngoài nước.
       Những thành quả nghiên cứu kinh tế ứng dụng vào thực tiễn, những khóa đào tạo, huấn luyện, tư vấn của Viện đưa đến sự tin cậy cao của các đối tác, sự thú vị, sự hữu ích và tính hiệu quả cao, thiết thực từ phía các cơ sở đào tạo, GDNN, cá nhân. Để thực hiện những điều trên, chúng tôi luôn quan tâm đến cải tiến, chất lượng, chuyên nghiệp hóa, khác biệt trong mọi hành động của mình.
       Chúng tôi luôn trân trọng và mở rộng sự hợp tác trên tinh thần đoàn kết cao nhất vì lợi ích chung. Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là "Đổi mới, khác biệt và uy tín”.

      Trân trọng

 

 

                Viện Trưởng                        
Viện Đào tạo và phát triển nhân lực

 

     TS. Nguyễn Quang Tiệp

Một số giấy phép của các cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho Viện