HOTLINE0909540549

Kiểm định chất lượng - Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cắt gọt kim loại - Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hà Nội

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Điện tử công nghiệp - Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Quản trị khách sạn - Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Quản trị khách sạn - Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng