HOTLINE0909540549

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực

 

Viện đào tạo và phát triển nhân lực có đội ngũ nhân sự: cơ hữu, thỉnh giảng, cộng tác viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm gồm:

 

Cơ cấu tổ chức