HOTLINE0909540549

Dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả ĐGN

Dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả ĐGN

Báo cáo tóm tắt đánh giá ngoài năm 2021 - Trường CĐ Cơ khí Nông nghiệp

Dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài - Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội

Dự thảo báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Kỹ thuật chế biến món ăn, trình độ Cao đẳng - Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng năm 2021.