HOTLINE0909540549

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định

Quyết định công nghận và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Quyết định công nghận và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp - Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Quyết định công nghận và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Quyết định công nghận và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp- Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Quyết định công nghận và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp- Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Điều khiển tàu biển- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại trình độ Cao đẳng - Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử trình độ Cao đẳng - Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Điều khiển tàu biển, trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Hàng Hải II