HOTLINE0909540549

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí - Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử - Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐĂNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.

Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Ngày 12/4/2022, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệplong trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp cho Nhà Trường.

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng