Hoạt động kiểm định

Kiểm định chất lượng tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghề Quy Nhơn

Theo báo dansinh.vn

Đường dẫn link: 

Hoạt động Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.

Công văn 02 của Viện về hợp tác kiểm định chất lượng GDNN