HOTLINE0922000099

Hoạt động kiểm định

Ngày 07/11/2020, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực họp thẩm định kết quả đánh giá ngoài cơ sở GDNN chương trình nghề Điện Công nghiệp trình độ Cao đẳng của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Là một trong những “con chim đầu đàn” của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (HCEM) khẳng định vị thế của mình qua việc tham gia đánh giá chất lượng do Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực thực hiện.

Ngày 31/10/2020, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực họp thẩm định kết quả đánh giá ngoài cơ sở GDNN chương trình nghề Điện tử Công nghiệp trình độ Cao đẳng của trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.

 

Là điểm nhấn trong các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình đã và đang tham gia đánh giá chất lượng do Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực kiểm định để khẳng định vị thế của mình.

Đến nay (ngày 05/10/2020), Đoàn đánh giá ngoài của Viện đào tạo và Phát triển nhân lực đã triển khai xong cơ bản đánh giá chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.

Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp

tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái

Kiểm định chất lượng tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghề Quy Nhơn

Theo báo dansinh.vn

Đường dẫn link: