HOTLINE0909540549

Hoạt động kiểm định

Trong 2 tuần (từ 07/3 – 18/3), đoàn kiểm định chất lượng của Viện Đào tạo và phát triển nhân lực (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) sẽ thực hiện công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của 2 nghề: Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC).

Ngày 07/11/2020, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực họp thẩm định kết quả đánh giá ngoài cơ sở GDNN chương trình nghề Điện Công nghiệp trình độ Cao đẳng của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Là một trong những “con chim đầu đàn” của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (HCEM) khẳng định vị thế của mình qua việc tham gia đánh giá chất lượng do Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực thực hiện.

Ngày 31/10/2020, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực họp thẩm định kết quả đánh giá ngoài cơ sở GDNN chương trình nghề Điện tử Công nghiệp trình độ Cao đẳng của trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.

 

Là điểm nhấn trong các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình đã và đang tham gia đánh giá chất lượng do Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực kiểm định để khẳng định vị thế của mình.