HOTLINE0909540549

Kết quả kiểm định

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Lào Cai

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Kế toán, trình độ cao đẳng, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, trình độ cao đẳng, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Công nghệ Ô tô năm 2022 - Trường Cao đẳng Lào Cai

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Điện công nghiệp năm 2022 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cắt gọt kim loại năm 2022 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Quyết định công nhận kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Hàn trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp