HOTLINE0909540549

GD&TĐ - Theo PGS.TS Cao Văn Sâm - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Thường trực Tổng cục GDNN, đào tạo nhân lực không thể vẫn sử dụng phương pháp cũ, thiếu tương tác, thiếu thực tiễn của mô hình sản xuất mới.

Read More

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghể Trồng trọt, trình độ trung cấp - Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Read More

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Read More

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệpi, trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Read More

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cắt gọt kim loại, trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Read More

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng Hàng Hải II

Read More

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Điều khiển tàu biển, trình độ cao đẳng, Trường Cao đẳng Hàng Hải II

Read More

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Điều khiển tàu biển, trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Hàng Hải II

Read More

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp   - Trường Cao đẳng Hàng Hải II

Read More

Sáng 02/03/2023, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực phối hợp với Trường Cao đẳng Hàng Hải II tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và kiểm định chương trình đào tạo nghề Điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng

Read More