Tin tức ITD

Ngày 27/6, Viện Đào tạo và Phát triển Nhân lực đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức lớp đào tạo "Phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng Giáo dục nghề nghiệp".

Định hướng Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 -  2030

Hội đồng khoa học của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã họp nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp”

Các lớp bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 Lễ Khai giảng lớp "Bồi dưỡng quản lý giáo dục nghề nghiệp"

Hội đồng khoa học Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam đã họp nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19