Tin tức ITD

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

Để giáo dục nghề nghiệp phát triển xã hội cần thay đổi cả các chính sách tôn vinh

Bảo vệ tuyển chọn đề tài khoa học năm 2020

Họp đổi mới hoạt động truyền thông trong cơ sở GDNN trong kỷ nguyên số

Hội thảo đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động

Mẫu chứng chị nghiệp vụ Sư phạm dạy trình độ: sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng

Một số hình ảnh  Viện Đào tạo và phát triển nhân lực làm việc với Tổng cục GDNN về Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Chuẩn bị cho Kỳ thi Tay nghề quốc gia năm 2020

Chủ tịch Quốc hội cho biết sự nghiệp giáo dục nước ta đang chuyển mình tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.