HOTLINE0909540549

Tin tức ITD

          Sáng ngày 09/06/2022, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực long trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp”. Viện Đào tạo và phát triển nhân lực rất vinh dự được đón ThS. Trần Thị Thu Hà - Phó Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN); ThS. Lê Duy Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tham dự Hội thảo có gần 30 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực GDNN và Ban Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viện đào tạo và phát triển nhân lực.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tham gia Hội thảo

     Tại buổi Hội thảo, các đại biểu được nghe TS. Nguyễn Quang Tiệp - Viện trưởng Viện Đào tạo và phát triển nhân lực - Chủ trì Hội thảo trình bày báo cáo đề dẫn; TS. Nguyễn Minh Khôi - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và phát triển nhân lực trình bày báo cáo trung tâm Hội thảo; đồng thời, có 6 ý kiến phát biểu tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, quý thầy, quý cô, những người có trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm và trách nhiệm cao trong lĩnh vực GDNN. Các ý kiến phát biểu đều khẳng định, GDNN là một bộ phận quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. GDNN nhằm đào tạo lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, có kỹ năng lao động tốt, đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

      Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh phải “Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học”, phù hợp với bối cảnh, tình hình mới của xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế về giáo dục. Cùng với những tác động trực tiếp của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nền giáo dục Việt Nam cần phải đổi mới để nâng cao chất lượng GDNN, đáp ứng yêu cầu thay đổi của xu thế. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước, tạo sự phát triển, cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của xã hội. Giáo dục và đào tạo luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự hưng thịnh của dân tộc, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho sự phát triển xã hội; trong đó, vai trò của GDNN ngày càng được khẳng định rõ nét.

      Kiểm định chất lượng GDNN là việc đánh giá và công nhận các hoạt động của cơ sở GDNN, chương trình đào tạo theo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Qua đó, xác định đúng mức độ đáp ứng mục tiêu GDNN đối với cơ sở GDNN và chương trình đào tạo. Để thực hiện mục tiêu kiểm định chất lượng GDNN, các bộ, ngành, cơ quan, cơ sở đào tạo đã và đang quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các khâu, các bước của quá trình đào tạo. Tập trung triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo, quy chế, quy định của Chính phủ, các bộ, ngành về công tác kiểm định chất lượng GDNN. Nhất là Nghị định số 49/2018/NĐ-CP, ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về Kiểm định chất lượng GDNN; Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về Quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng GDNN; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng GDNN.

      Kiểm định chất lượng GDNN được xác định là giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao chất lượng GDNN; bằng cách liên tục cải thiện, đổi mới, tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm duy trì, đảm bảo và nâng cao chất lượng GDNN. Đồng thời, kiểm định chất lượng GDNN sẽ từng bước làm thay đổi cách nhìn nhận về công tác quản lý và chỉ đạo; tăng cường năng lực quản lý nhà trường, quản lý dạy và học, tiếp cận với mô hình nhà trường thông minh, hiện đại, tiên tiến. Từ năm 2018 đến nay, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực đã quán triệt nghiêm túc, nghiên cứu sâu kỹ các văn bản của trên; tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định và đạt chất lượng tốt. Viện Đào tạo và phát triển nhân lực đã tổ chức được 43 đoàn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN và chương trình đào tạo trên cả nước. Các đoàn kiểm định đã làm tốt, làm đúng từng khâu, từng bước, đánh giá đúng thực chất cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo; góp phần xây dựng hệ thống GDNN, khẳng định được vị thế, thương hiệu của Viện đối với Tổng cục và các cơ sở GDNN. Bên cạnh đó, Viện đã tham gia nhiều ý kiến bổ ích, thiết thực xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp quy giúp Bộ, Tổng cục và các cơ sở GDNN. Đồng thời, Viện cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi chuyên môn, bắt tay đoàn kết, thi đua xây dựng hệ thống 4 trung tâm kiểm định chất lượng GDNN phát triển vững mạnh. Viện Đào tạo và phát triển nhân lực thực sự là cánh tay nối dài của Tổng cục GDNN và Cục Kiểm định chất lượng GDNN, góp phần quan trọng vào hệ thống GDNN của cả nước.

      Tuy nhiên, trong gần 5 năm thực hiện công tác kiểm định chất lượng GDNN, bên cạnh những mặt mạnh, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực nhận thấy còn một số điểm hạn chế, chưa thật phù hợp. Nhất là quy định thành phần đoàn đánh giá ngoài, nội dung khai mạc, bế mạc, kết luận khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức còn có những bất cập. Chức năng, nhiệm vụ của trưởng đoàn và các thành viên đoàn đánh giá ngoài đôi khi còn nhầm lẫn, thậm chí có nội dung chưa thống nhất. Vì vậy, các ý kiến phát biểu tham luận đã đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng kiểm định chất lượng GDNN trong thời gian tới. Trong đó:

      Thứ nhất, nâng cao vai trò, trách nhiệm của trưởng đoàn trong đánh giá ngoài. Trưởng đoàn cần có trình độ, năng lực và kinh nghiệm kiểm định chất lượng. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tiến độ công việc, có phương pháp giải quyết các vướng mắc phù hợp, đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Tổng cục GDNN và của tổ chức kiểm định.

     Thứ hai, phát huy phẩm chất, năng lực, trình độ nghiệp vụ của kiểm định viên. Không được phép tiết lộ những thông tin nội bộ, của cơ sở GDNN; không phản ứng quá thái quá với ưu điểm và cũng không lờ đi những sai sót của cơ sở GDNN; đánh giá khách quan và công bằng, không được áp đặt, định kiến và đưa ra giải pháp mang tính chất cá nhân.

    Thứ ba, nâng cao chất lượng của đoàn đánh giá ngoài trong quá trình kiểm định chất lượng GDNN. Mỗi thành viên trong đoàn phải nghiên cứu thật kỹ báo cáo tự đánh giá của cơ sở GDNN; liệt kê những “minh chứng” cần được tìm hiểu trong quá trình khảo sát. Chuyên gia đánh giá ngoài cần nắm vững các văn bản pháp quy có liên quan và xác định chính xác các minh chứng cần thiết đối với từng nội hàm tiêu chuẩn, tiêu chí. Xây dựng quy trình, tổ chức thực hiện quy trình kiểm định chất lượng GDNN đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, thể hiện sự sáng tạo, hợp lý và hiệu quả trong hoạt động kiểm định chất lượng GDNN.

    Thứ tư, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Viện Đào tạo và phát triển nhân lực, cơ sở GDNN, đoàn đánh giá ngoài và hội đồng kiểm định trong công tác kiểm định chất lượng GDNN. Việc giải quyết tốt mối quan hệ trên cũng đồng nghĩa với việc xây dựng văn hóa của tổ chức, xây dựng niềm tin với cấp trên, với đối tác và từng thành viên trong quá trình kiểm định chất lượng GDNN.

   Thứ năm, nâng cao chất lượng viết báo cáo tự đánh giá của các cơ sở GDNN. Các nhà trường cần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ trực tiếp viết báo cáo. Báo cáo cần phân tích cụ thể, chi tiết từng nội dung của tiêu chuẩn, có đầy đủ minh chứng, logic, khoa học, thực chất. Thực hiện nghiêm việc viết báo cáo đúng nội dung đã làm được, không viết quá, viết thừa hoặc viết những nội dung không có trong hoạt động của trường.

   Thứ sáu, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề kiểm định viên. Xây dựng đội ngũ, chăm sóc, đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo duy trì đội ngũ kiểm định viên có đủ số lượng, đủ tâm, đủ tầm trong hoạt động kiểm định chất lượng GDNN. Viện cần có kế hoạch dài hạn, lựa chọn những kiểm định viên có trình độ nhận thức tốt để tập trung đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng đội ngũ kiểm định viên cần có cả kế tiếp, kế cận với tuổi đời và tuổi nghề phù hợp. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng của trên với tự đào tạo, bồi dưỡng cơ sở GDNN. Đồng thời, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhất là phương pháp điều tra, viết báo cáo tại các trường có khả năng kiểm định chất lượng hàng đầu trong GDNN.

   Kết thúc Hội thảo, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực bày tỏ sự trân trọng, biết ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng cục, Cục Kiểm định, Ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường và các quý vị đại biểu, khách quý. Thông qua Hội thảo này, cán bộ, nhân viên, kiểm định viên các cơ quan, cơ sở giáo dục và Viện nâng cao nhận thức, hiểu sâu các văn bản quy định mới, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện, tạo nền tảng nâng cao chất lượng kiểm định chất lượng GDNN.

   Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

ThS. Lê Duy Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Tổng Thư ký

kiêm Trưởng ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường

thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

ThS. Trần Thị Thu Hà - Phó Cục trưởng,

Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

PGS.TS. Cao Văn Sâm - Nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN;

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực.

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thư ký Hội đồng kiểm định

Viện Đào tạo và phát triển nhân lực.

ThS. Nguyễn Hoàng Giang - Kiểm định viên, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực.

ThS. Trần Văn Hùng - Kiểm định viên, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực.

Bài và ảnh: Hoàng Hải - Viện Đào tạo và phát triển nhân lực.

Chiều 9/6, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC) phối hợp với Viện đào tạo và phát triển nhân lực tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho 2 nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng.

Sáng ngày 19/5/2022, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (BCIT) long trọng tổ chức Công bố Quyết định, trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô.

Quang cảnh buổi Lễ trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ô tô.

Tham dự buổi lễ có TS Nguyễn Minh Khôi - Phó viện trưởng Viện Đào tạo và phát triển nhân lực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Các thành viên trong đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.

TS. Nguyễn Minh Khôi phát biểu chúc mừng Nhà trường.

Về phía Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp có TS. Đặng Thanh Thủy - Hiệu trưởng nhà trường; ThS Nguyễn Thanh Hải, ThS Đào Đức Quảng, ThS Cao Thị Mai Phương - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Các đồng chí Nguyên là Hiệu trưởng một số trường Cao đẳng và Đại học khu vực miền Bắc; Các thầy/cô là trưởng, phó các Phòng, Khoa, Trung tâm trong toàn trường.
 

Ban Giám hiệu Nhà trường lên đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

ThS. Bùi Tiên Phong - Trưởng khoa Ô tô và Logistic lên đón nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp chương trình nghề Công nghệ Ô tô

Phát biểu tại buổi lễ TS Nguyễn Minh Khôi - Phó viện trưởng Viện Đào tạo và phát triển nhân lực chúc mừng thành công của nhà trường; đồng thời khẳng định uy tín, truyền thống đào tạo có chất lượng của nhà trường đã được xã hội công nhận; đồng chí đánh giá cao việc nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng rất bài bản, đúng hướng và vinh dự là một trong số ít cơ sở giáo dục nghề nghiệp có kết quả đánh giá toàn diện trường đạt điểm cao (94/100 điểm); kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô (đạt 96/100 điểm).

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Minh Khôi, chúc mừng, biểu dương, ghi nhận thành tích mà Nhà trường và Khoa Ô tô và Logistic đã đạt được trong những năm vừa qua. Để có được những thành tích trên chính là sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng từ Ban Giám hiệu đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên của Nhà trường và của Khoa. Với những kết quả đó, TS. Nguyễn Minh Khôi đề nghị Nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và đưa ra những định hướng phát triển Trường trong thời gian tới, phù hợp với các tiêu chí kiểm định, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác giáo dục nghề nghiệp.

Thay mặt tập thể sư phạm nhà trường TS Đặng Thanh Thủy - Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn sự hợp tác của Viện Đào tạo và phát triển nhân lực, cảm ơn đoàn đánh giá ngoài đã làm việc khách quan, công tâm, trao đổi cởi mở với cán bộ, giảng viên nhà trường; Đồng chí nhấn mạnh có được kết quả này là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và HSSV của BCIT trong suốt thời gian vừa qua. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là minh chứng để khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường, nâng cao vị thế và hình ảnh của Trường, giúp người học và nhà tuyển dụng lao động có thêm cở sở để lựa chọn học tập và hợp tác. Tuy nhiên, đây mới là bước khởi đầu bởi hoạt động đảm bảo chất lượng là quá trình cải tiến thường xuyên, liên tục để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo. Nhà trường cam kết sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong thời gian tới theo các tiêu chí của trường chất lượng cao./.

TS. Nguyễn Minh Khôi chụp ảnh lưu niệm với Ban giám hiệu Nhà trường và các cán bộ chủ chốt của Nhà trường.

Theo: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang 

 

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc trong những năm qua rất coi trọng chất lượng đào tạo, sinh viên được trang bị: kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp gắn và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nước ngoài ( FDI) với thị trường lao động luôn đòi hỏi có chất lượng cao và sôi động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và khu vực lân cận, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt trên 95%, có nghề đạt 100%, thu nhập tối thiểu 8 triệu đồng/tháng.

        Sáng ngày 27/4/2022, tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực, phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ô tô cho Nhà trường.

Ngày 12/4/2022, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp cho Nhà Trường.

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 Giáo dục nghề nghiệp phải tận dụng tối đa sự hội nhập, kết hợp các công nghệ mới “Công nghệ kỹ thuật số” vào giảng dạy và thi cử để trang bị cho người học thích ứng công việc hiện nay và tương lai trong thời đại công nghệ đột phá.

Việc tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun và thi tốt nghiệp năm cuối của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có thể được thực hiện tại doanh nghiệp nếu đáp ứng được các điều kiện đảm bảo chất lượng, và tuân thủ quy trình tổ chức thi theo quy định.

Trong 2 tuần (từ 07/3 – 18/3), đoàn kiểm định chất lượng của Viện Đào tạo và phát triển nhân lực (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) sẽ thực hiện công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của 2 nghề: Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC).