Tin tức ITD

kinh gửi : Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố; Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 8/1/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng.

KHAI GIẢN LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ SƯ PHẠM KỸ THUẬT SỐ

Công bố trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp và trang thông tin kết nối doanh nghiệp

 Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực thường xuyên tổ  chức các  lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, Trung cấp

Tham dự hội thảo triển khai Nghị quyết số 88/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

chuẩn hóa nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao

giao-luu-toa-dam-co-hoi-voi-nghe-lam-dep

sắp tới Viện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng quản lý GDNN( Bắt buộc ) cho cán bộ quản lý, Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp

Đánh giá hoạt động của các cơ quan tổ chức KH&CN trực thuộc LHHKH&KT Việt Nam