HOTLINE0909540549

HỘI THẢO CHIA SẼ KINH NGHIỆM VỀ TRIỂN KHAI KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA

Ngày 17 tháng 12 năm 2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Chương trình Aus4skills tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệp về triển khai khung trình độ Quốc gia được diễn ra tại khách sạn Novotel Saigon Center.

Chương trình năm trong Kế hoạch hoạt động Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp ngành Logistics với Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam” do Chính phủ Úc tại trợ năm 2022, với mục đích hỗ trợ các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và các bên liên quan hiểu và có thể áp dụng được khung trình độ quốc gia trong việc đảm bảo chất lượng trình độ và xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam tham chiếu đến các khung ASEAN và quốc gia khác. Đến dự có:

- Lãnh đạo Tổng cục GDNN: TS. Phạm Vũ Quốc Bình - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục GDNN.

- Lãnh đạo Cục Kiểm định chất lượng GDNN: TS. Nguyễn Quang Việt - Cục trưởng Cục kiểm định chất lượng GDNN.

- Lãnh đạo, cán bộ các Viện, Vụ Đào tạo chính quy, Cơ sở GDNN phụ trách công tác Kiểm định chất lượng: Viện đào tạo và Phát triển nhân lực (ITD), Trường Cao đẳng Hàng Hải I, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường Cao đẳng Hoa Sen và một số đơn vị khác.

- Đại diện Văn phòng VCCI-HCM và một số doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động.

- Các diễn giả trình bày: GS. Devider và TS. McMillan - Chương trình Aus4skills; ThS. Lê Hoàng Vũ - Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn; ThS. Đặng Thị Huyền - Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp; ThS. Phan Vũ Nguyên Khương - Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Phạm Vũ Quốc Bình - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp khai mạc, chào mừng đại biểu và khách mời.

Nội dung buổi Hội thảo được các chuyên gia chia sẽ liên quan đến các chủ đề:

- Khung trình độ quốc gia Việt Nam tham chiếu với Khung tham chiếu trình độ ASEAN và Hệ thống Bảo đảm chất lượng GDNN ở Việt Nam.

- Khung trình độ quốc gia Australia và sự gắn kết với Hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo nghề của các trường nghề và sự tham gia của doanh nghiệp trong GDNN.

- Xây dựng và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam.

 

ThS. Lê Hoàng Vũ - Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn chia sẻ Khung trình độ quốc gia Việt Nam tham chiếu với Khung tham chiếu trình độ ASEAN.

GS. Devinder Grewal - Đại diện Aus4skills chia sẻ Khung trình độ quốc gia Australia và sự gắn kết với Hệ thống bảo đảm chất lượng đào tạo của các tường nghề.

TS. Greg McMillan - Đại diện Aus4skills chia sẻ Khung trình độ quốc gia Australia và sự tham gia của doanh nghiệp trong GDNN.

ThS. Đặng Thị Huyền - Viện Khoa học GDNN chia sẻ Các tiêu chuẩn đã được thống nhất Khung trình độ quốc gia/Khung trình độ kỹ năng quốc gia.

Tại buổi thảo luận, các đơn vị tham dự cũng chia sẽ kinh nghiệm của đơn vị mình trong việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp Khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như những thắc trong việc đối sách với Khung tham chiếu khu vực và quốc gia khác, những khó khăn trong trong việc đánh giá đào tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics. Các vấn đề này, cũng đã được lãnh đạo Tổng cục, Cục Kiểm định chất lượng và các chuyên gia giải thích, trao đổi nhằm giúp các cơ sở GDNN và các đối tượng có liên quan hiểu rõ hơn và có thể áp dụng, triển khai được Khung trình độ quốc gia trong việc xây dựng và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo để đạt được chất lượng cao nhất.

TS. Nguyễn Quang Việt - Cục trưởng Cục kiểm định chất lượng GDNN và Lãnh đạo của các trường nghề chia sẻ việc xây dựng và đánh giá chuẩn đầu ra CTĐT theo Khung trình độ quốc gia và việc đảm bảo chất lượng tại đơn vị.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo

 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM

THAM CHIẾU KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM & ASEAN

Theo Lê Lộc Đài Trung