Ngày 21/11/2019 Tại trụ sở, Viện Trưởng PGS.TS Cao Văn Sâm đã có buổi làm việc với đội ngũ kiểm định của Viện

Ngày 21/11/2019 Tại trụ sở, Viện Trưởng PGS.TS Cao Văn Sâm đã có buổi làm việc với đội ngũ kiểm định của Viện bàn về kế hoạch kiểm định chương trình, cơ sở GDNN tháng cuối năm 2019 và năm 2020 với phương châm UY tín,chất lượng giúp cho các cơ sở GDNN thường xuyên đổi mới, phát triển chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực có kỹ năng , nâng tầm kỹ năng lao động trong thời đại cách mạng 4.0

PGS.TS cao Văn Sâm đã có buổi làm việc ,trao đổi  với đối tác Nhật Bản  Tại văn phòng Viện