HOTLINE0909540549

Nghiên cứu khoa học

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PGS.TS Cao Văn Sâm

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

                              Cao Việt Anh                           

                                                                                                                                                                                                                               

Tóm tắt

Ta đang đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập khu vực ASEAN, quốc tế, nhu cầu về lao động kỹ thuật, đặc biệt là lao động trình độ cao cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, các ngành trọng điểm, vùng kinh tế động lực, đòi hỏi chúng ta cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao. Bởi dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4( công nghiệp 4.0) quá trình CNH- HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế cần nhân lực chất lượng cao.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế

Đột phá để cải thiện chất lượng giáo dục nghề nghiệp