HOTLINE0909540549

Tin tức khác

Định hướng Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 -  2030

Kinh gửi: Các cơ sơ giáo dục nghề nghiệp

Chúc mừng năm mới xuân canh tý - năm 2020

Ngày 8/1/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng.

giao-luu-toa-dam-co-hoi-voi-nghe-lam-dep

Đánh giá hoạt động của các cơ quan tổ chức KH&CN trực thuộc LHHKH&KT Việt Nam

Chuẩn hóa người đào tạo tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ASEAN

Tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trung tâm dịch vụ việc làm