HOTLINE0922000099

Tư vấn đào tạo

- Tư vấn đào tạo, giáo dục nghề nghiệp;

- Tư vấn về việc thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.