Tin tức ITD

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Học thật, hành thật để người lao động sống được với nghề”

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, học thật, hành thật để người lao động sống được với nghề. Cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cha mẹ, người học, xã hội coi việc học nghề là tất yếu.

Sáng nay 22/4 tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Việc làm (trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH) đã ký kết chương trình phối hợp nhằm xây dựng thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp.

Để thực hiện các nội dung trên, hai đơn vị đưa ra 33 hoạt động chi tiết sẽ phối hợp thực hiện trong giai đoạn 5 năm tới.

 

Học thật, hành thật để người lao động sống được với nghề - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại chương trình

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên hai đơn vị triển khai một chương trình phối hợp chung bài bản, chặt chẽ.

Bộ trưởng hoan nghênh lãnh đạo hai bên đã chủ động bàn thảo để xúc tiến những công việc có tính chất nền tảng của toàn ngành trong thời gian tới. Trong đó, vấn đề lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trung tâm và quan trọng hàng đầu.

Bộ trưởng đánh giá, trong 5 năm qua Việt Nam đã đạt những thành tựu quan trọng trong tạo công ăn việc làm cho người lao động với trên 8 triệu người được đào tạo.

Phần đa người lao động có công ăn việc làm ổn định, tỉ lệ thất nghiệp xoay quanh con số 2%. Thời điểm thấp nhất trong 5 năm qua, tỉ lệ thất nghiệp là 1,98%; thời điểm cao nhất là trong năm Covid-19 là 2,48%. Dự báo của quốc tế trong năm 2021, tỉ lệ thấp nghiệp có thể là 2,7%.

Từ đó thấy rằng, thông qua việc ổn định công ăn việc làm, ổn định đời sống, chúng ta đã góp phần rất quan trọng trong quá trình ổn định đời sống kinh tế số, nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động, nhân dân.

Chỉ đạo nhiệm vụ của ngành, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các đơn vị nâng cao tỉ lệ người lao động được đào tạo lên 70-75% trong thời gian tới. Tỉ lệ có chứng chỉ, bằng cấp phải đạt 30% từ năm 2021-2025 tiến đến 40% vào năm 2030. Đây là tỉ lệ tương đương mặt bằng chung các nước phát triển.

 

Học thật, hành thật để người lao động sống được với nghề - 2

 

Nhiệm vụ sứ mệnh này đặt cho ai, chúng ta nêu ra chỉ tiêu nhưng vấn đề là tổ chức thực hiện như thế nào? – Bộ trưởng đặt câu hỏi và lưu ý: “Nghị quyết Đại hội XIII nhấn mạnh việc phát huy nhân tố con người, xác định con người vừa là trung tâm và là chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất trong việc thực hiện mục tiêu phát triển. Con người Việt Nam là nền tảng sức mạnh nội sinh để đảm bảo phát triển bền vững”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, các đơn vị liên quan phải khơi dậy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hai hướng linh hoạt và hướng mở. Nâng cao chất lượng con người gắn với đó là chuyển dịch nhanh lực lượng lao động nông thôn.

Theo Bộ trưởng, 5 năm qua, chúng ta chuyển dịch lao động nông thôn từ trên 40% xuống còn 35,4%. Đây là một bước chuyển dịch tương đối nhanh. Nhưng thực sự nhanh và đáp ứng yêu cầu chưa, thì chưa. Năng suất lao động thấp là do một trong những nguyên nhân này. Bởi lẽ, 80% lao động sống cùng nông nghiệp nhưng đóng góp của lực lượng này vào GDP cả nước được bao nhiêu %?

Do đó, giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm là nhu cầu tất yếu trong thời gian tới và phải xem đây yêu cầu bắt buộc mà chúng ta phải đổi mới trong 5 năm tới.

 

Học thật, hành thật để người lao động sống được với nghề - 3

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Việc làm ký kết chương trình hợp công tác

 

“Học thật, hành thật để người lao động sống được với nghề. Phải làm sao để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cha mẹ, người học, xã hội coi việc học nghề là tất yếu”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Việc làm thực hiện tốt 3 nội dung chính: Tập trung xây dựng hệ thống và dự báo cung cầu lao động trong nhiệm kỳ này nhằm không để tình trạng gặp đâu đào tạo đó; Gắn chặt đào tạo với việc làm – sử dụng hiệu quả kinh phí đào tạo chuyển nghề trong Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo cho người lao động; Quyết liệt chuyển đổi số với tốc độ “phi mã”.

“Người dân không mặn mà sử dụng tiền hỗ trợ học chuyển nghề, vì khi người lao động thất nghiệp thì mới được đào tạo. Đào tạo chuyển nghề phải đón đầu thị trường, bắt buộc hoàn thành trong quý 3 năm nay”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo.

Giai đoạn 2021 – 2025, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Việc làm tăng cường phối hợp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các bên.

2. Xây dựng, triển khai chương trình, dự án, đề án tăng cường mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức dịch vụ việc làm.

3.  Xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng chính sách.

4. Xây dựng thị trường lao động, chính sách việc làm gắn liền với giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dự báo cung – cầu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

5. Hợp tác phát triển kỹ năng nghề quốc gia đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

6. Các lĩnh vực hợp tác khác theo yêu cầu công tác giữa các bên

Nguồn: http://gdnn.gov.vn

Bài viết liên quan