Tin tức ITD

Các hoạt động trong những tháng đầu năm Nhâm Dần

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2022, trong những tháng đầu năm Nhâm dân Viện đào tạo và phát triển nhân lực đã và sẽ triển khai toàn diện các lĩnh vực hoạt động sau đây:

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; tư vấn chính sách vĩ mô, vi mô; phát triển nhân lực; đào tạo bồi dưỡng; kiểm định và quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

– Bảo vệ đề tài khoa học cấp bộ (Đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số).

– Xây dựng và phát triển các chương trình phát triển nhân lực đáp ứng với yêu cầu chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; khai mạc, tổ chức các lớp bồi dưỡng sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho tỉnh Yên Bái, các tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu.

– Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, trường Cao đẳng Xây dựng đô thị. Kiểm định chương trình trình độ cao đẳng cho một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Các hoạt động trên viện đều chú trọng đến nâng cao chất lượng, góp phần giúp cho người học nâng cao được năng lực, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan khác thực hiện được chiến lược xây dựng và phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

 Tin: Văn phòng Viện ITD

Bài viết liên quan