Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng của Khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) vừa được Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đối với nghề Điện Công nghiệp trình độ Cao đẳng

Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực là một trong những tổ chức kiểm định được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động. Đầu năm 2021, các đoàn đánh giá ngoài của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã tổ chức khảo sát chính thức, đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện Công nghiệp trình độ Cao đẳng tại HueIC. Qua quá trình đánh giá, Đoàn đánh giá đã chỉ ra những điểm mạnh, những điểm còn tồn tại, hạn chế, qua đó giúp Nhà trường xác định kế hoạch khắc phục, cải tiến chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng trong thời gian tới. Sau thời gian tổ chức thẩm định, công bố kết quả theo quy định, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện Công nghiệp trình độ Cao đẳng của Trường.

Khảo sát chính thức, đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện Công nghiệp trình độ Cao đẳng tại HueIC

Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp của HueIC được thiết kế nhằm đào tạo các kỹ sư thực hành bậc Cao đẳng có đủ kiến thức và năng lực phục vụ cho nhu cầu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, đời sống về lĩnh vực Điện công nghiệp. Sau thời gian đào tạo, sinh viên có thể đạt được các kiến thức, kỹ năng: Đạt được kiến thức liên quan lĩnh vực điện, điện tử theo chuẩn quốc tế với chương trình đào tạo được chuyển giao từ CHLB Đức; Có tác phong công nghiệp, thực hiện 5S, an toàn và vệ sinh lao động; Tham gia vào thị trường lao động tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

Sinh viên theo học nghề Điện Công nghiệp tại HueIC được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp trong môi trường học tập hiện đại, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế

Khoa Điện – Điện tử, HueIC là khoa có bề dày lịch sử gắn với quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường. Với đội ngũ giảng viên tâm huyết, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề tốt, Khoa luôn cập nhật và đổi mới chương trình, giáo trình theo hướng hiện đại hóa và tiếp cận với thực tiễn sản xuất tại doanh nghiệp. Phương pháp giảng dạy được đổi mới, lấy người học làm trung tâm nhằm đảm bảo các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ cho người học theo các dự án nâng cao năng lực trong giáo dục mà trường đang tham gia như KOSEN, USAID COMET, IPP.. Hệ thống trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành thường xuyên được nâng cấp và hiện đại hóa với 10 phòng thí nghiệm, xưởng thực hành phục vụ cho các học phần như hệ thống điện, cung cấp điện, máy điện, trang bị điện, PLC, vi xử lý, điện khí nén, điện tử, đo lường điện…

Đội ngũ giảng viên giảng dạy nghề Điện công nghiệp tại HueIC có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề tốt, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo cho sinh viên

Để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, HueIC là một trong số ít những cơ sở đào tạo được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn triển khai mô hình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị được đầu tư trọng điểm đồng bộ theo tiêu chuẩn Điện công nghiệp của Cộng hòa Liên bang Đức. Trong thời gian qua, trường đã nỗ lực tiếp cận và tham gia vào các khóa đào tạo giảng viên, nâng cấp, đổi mới trang thiết bị, đổi mới phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn tiên tiến để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của Cộng hòa Liên bang Đức.