Đào tạo - Bồi dưỡng

Giới thiệu Đào tạo – Bồi dưỡng

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng được viện xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ sở đào tạo, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho cơ sở đào tạo doanh nghiệp, cá nhân theo chủ trư­ơng của Chính phủ Việt Nam đã đư­a ra là phát triển đất nư­ớc thành một nư­ớc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với mục đích đào tạo và phát triển nhân lực, là nhân tố quan trọng thúc đẩy Việt Nam phát triển.

Các khóa học mang tính thực tiễn cao, được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong xã hội, luôn nhận được sự đánh giá rất cao từ phía các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã góp phần vào công tác hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, quản lý và phát triển vị thế cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh ngày càng năng động như hiện nay.

Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo,  bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước cho Nhà giáo, cán bộ quản lý; Viện là đơn vị  được Bộ Lao Động -Thương Binh và Xã Hội cho phép đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo, GDNN.

Giảng viên: Là những chuyên gia hàng đầu có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng trong bối cảnh hội nhập Quốc tế của Việt Nam, bao gồm: Giảng viên các trường đại học danh tiếng, các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam (có doanh nghiệp nhà nước), các cán bộ điều hành/giám đốc, cán bộ quản lý, một số cán bộ làm việc tại cơ quan Chính phủ và các tổ chức khác.

Các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm:

1. Đào tạo, bồi dưỡng sư phạm, nghiệp vụ sư phạm

2. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề;

3. Bồi dưỡng kỹ năng mềm;

4. Kỹ năng khởi nghiệp;

5. Quản trị nhà trường, doanh nghiệp;

6. Các chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng;

7. Phối hợp tổ chức đào tạo Sau đại học: Thạc sỹ, Tiến sỹ….

8. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng khác.