HOTLINE0922000099

Giới thiệu

Thông báo chữ ký Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực

LỜI CHÀO TỪ VIỆN TRƯỞNG

Chào mừng các bạn đến với website của Viện đào tạo và phát triển nhân lực!

       Vì sự phát triển bền vững của Việt Nam, hoạt động của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực (itd) luôn hướng đến sự mở rộng về nội dung, sự đa chiều về hình thức và sự chuyên sâu trong kỹ năng giảng dạy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành. Đội ngũ nhân sự của Viện luôn chú trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng các đối tác trong và ngoài nước.
       Những thành quả nghiên cứu kinh tế ứng dụng vào thực tiễn, những khóa đào tạo, huấn luyện, tư vấn của Viện đưa đến sự tin cậy cao của các đối tác, sự thú vị, sự hữu ích và tính hiệu quả cao, thiết thực từ phía các cơ sở đào tạo, GDNN, cá nhân. Để thực hiện những điều trên, chúng tôi luôn quan tâm đến cải tiến, chất lượng, chuyên nghiệp hóa, khác biệt trong mọi hành động của mình.
       Chúng tôi luôn trân trọng và mở rộng sự hợp tác trên tinh thần đoàn kết cao nhất vì lợi ích chung. Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là "Đổi mới, khác biệt và uy tín”.

      Trân trọng

 

 

                Viện Trưởng                        
Viện Đào tạo và phát triển nhân lực

 

     TS. Nguyễn Quang Tiệp

Một số giấy phép của các cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho Viện

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực

 

 

Viện đào tạo và phát triển nhân lực có đội ngũ nhân sự: cơ hữu, thỉnh giảng, cộng  tác viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm gồm:

 

Cơ cấu tổ chức 

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Chức năng:

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn về khoa học và công nghệ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nhân lực

Nhiệm vụ:

  1. Nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nhân lực
  2. Cung cấp dịch vụ tư vấn, chuyển giao các nội dung nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp theo qui định của pháp luật như: phương pháp giảng dạy, chương trình, giáo dục đào tạo; thực hiện các chương trình đào tạo thường xuyên, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; Tư vấn chính sách về đào tạo, phát triển nhân lực, cung ứng lao động có kỹ năng nghề cao cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động theo qui định của pháp luật.
  3. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện.

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp; cầu nối tri trức, khoa học kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; giao lưu kết nối

Tầm nhìn: Viện đào tạo và phát triển nhân lực trở thành tổ chức có uy tín trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong quản lý đào tạo, quản trị doanh nghiệp chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn trong nước, trong khu vực và quốc tế.

Giá trị cốt lõi: ĐỔI MỚI - KHÁC BIỆT - UY TÍN.