Tin tức ITD

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 20 tháng 01 năm 2024, tại Hà Nội, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. TS Nguyễn Quang Tiệp – Viện trưởng – Chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu khách mời có: Ông Trần Xuân Việt – Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ/ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực có: PGS. TS Cao Văn Sâm – Chủ tịch Hội đồng cố vấn; ThS Nguyễn Hoàng Anh, ThS Hoàng Quốc Long – Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực, cùng toàn thể thầy, cô trong Hội đồng Kiểm định, Kiểm định viên và cán bộ, nhân viên trong Viện.

TS Dương Văn Long – Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo thể hiện kết quả nổi bật trong năm 2023 trên 6 nhiệm vụ công tác, gồm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; công tác xây dựng, phát triển nhân lực; công tác văn phòng và tài chính, kế toán. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, phối hợp chặt chẽ của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Viện; nhất là Kiểm định viên cơ hữu, Hội đồng Kiểm định, cộng tác viên là kiểm định viên, giảng viên, nên Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Ghi nhận kết quả đó, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực vinh dự được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng thưởng Bằng khen vì Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022 – 2023, góp phần phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Năm 2024, dự báo tình hình kiểm định chất lượng, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục có bước phát triển mới. Một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên có những thay đổi, điều chỉnh, bổ sung. Từ những đặc điểm trên, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:  Tập trung đào đạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nhân lực cho các tổ chức, cá nhân, các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở xản suất kinh doanh, dịch vụ; đào tạo, bồi dưỡng tự đánh giá, quản lý chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Triển khai nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nhân lực. Thường xuyên khai thác, cập nhật những văn bản mới liên quan đến giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực. Từng khâu, từng bước trong quy trình kiểm định cần thực hiện đúng kế hoạch thời gian, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không có sai sót. Đoàn đánh giá ngoài cần phát huy tốt vai trò của kiểm định viên, tăng cường tính tỷ mỷ, cẩn thận trong tổng hợp, viết báo cáo bảo đảm ngắn gọn, chặt chẽ, đúng nội hàm. Triển khai bồi dưỡng, đào tạo phát triển nhân lực cho các doanh nghiệp. Nghiên cứu mời một số chuyên gia cơ hữu có trình độ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm về lĩnh vực phát triển nhân lực.

TS Dương Văn Long – Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học đọc báo cáo Tổng kết

Phát biểu tại Hội nghị, TS Nguyễn Quang Tiệp – Viện trưởng – Chủ trì Hội nghị ghi nhận, bày tỏ sự cảm ơn quý thầy, cô trên từng lĩnh vực công tác đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện tốt công việc trong năm 2023. Cảm ơn sự hỗ trợ, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp của cơ quan cấp trên và các cơ quan, đơn vị bạn. Thành tích trong năm 2023 là tiền đề, động lực để Viện quyết tâm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

TS Nguyễn Quang Tiệp –Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực phát biểu tại Hội nghị

Trong lời phát biểu trao đổi, PGS. TS Cao Văn Sâm – Chủ tịch Hội đồng cố vẫn bầy tỏ sự tin tưởng vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, định hướng, đề nghị cán bộ, nhân viên, các thầy cô cần tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, kiểm định chất lượng. Tích cực tiến hành chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng,kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học, nhất là đề tài chuyển đổi số trọng quản lý, điều hành trên từng lĩnh vực công tác chuyên môn. Chủ động ứng dụng hiệu quả thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thức Tư vào lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong tình hình mới.

PGS. TS Cao Văn Sâm –Chủ tịch Hội đồng cố vấn phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Tổng kết năm 2023 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng, tình cảm sâu đậm, nồng ấm, tràn đầy tính nhân văn. Qua đó, mỗi thầy cô, cán bộ nhân viên phấn khởi, tự tin và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Bài viết liên quan