Tin tức ITD

HỌP THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GDNN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ

Ngày 23/01/2021, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực họp thẩm định kết quả đánh giá ngoài cơ sở GDNN của trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức và đánh giá ngoài cơ sở GDNN và Kỹ thuật chế biến món ăn, trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Du lịch Huế.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Hội đồng tại cuộc họp thẩm định:

Tin: VP Viện ITD

Bài viết liên quan