Hoạt động kiểm định

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM – HÀN QUỐC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Từ ngày 04/01/2022 đến ngày 10/01/2022, tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Thành phố Hà Nội đã diễn ra đánh giá ngoài chất lượng Trường Cao nghề Việt Nam Hàn Quốc Thành phố Hà Nội. Đoàn đánh giá ngoài của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực do ThS.Nguyễn Hoàng Giang làm trưởng đoàn, các thành viên trong đoàn là những kiểm định viên có uy tín, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quản lý GDNN và kiểm định. Đoàn đánh giá ngoài sẽ nghiên cứu khảo, đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn theo qui định tại thông tư: 15/2017/ BLĐTBXH, ngày 08/06/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như: Hoạt động đào tạo; Nhà giáo, cán bộ quản lý; Chương trình, giáo trình; Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…, Giám sát, đánh giá chất lượng.

Đoàn đánh giá ngoài làm việc với cán bộ chủ chốt của Nhà Trường

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số: 1965/QĐ – BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc sự quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội được thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng với số vốn trên 350 tỷ đồng và là trường duy nhất của thành phố Hà Nội được Chính phủ Hàn Quốc đầu tư 6 triệu USD phục vụ trang thiết bị, máy móc, chương trình, giáo trình đào tạo 06 nghề đạt Chuẩn Hàn Quốc: Cắt gọt kim loại; Hàn; Công nghệ ô tô; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Cơ điện tử.

Đào tạo nguồn nhân lực thuộc các ngành nghề khối cơ khí, điện, điện tử, công nghệ ô tô và công nghệ thông tin trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề; đào tạo các ngành nghề theo nhu cầu doanh nghiệp, mở rộng những ngành nghề đào tạo khác khi có đủ điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên và theo nhu cầu của thị trường lao động;

Đào tạo và tổ chức xuất khẩu lao động, đặc biệt là xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc

Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất, dịch vụ khoa học, kỹ thuật gắn với thực tập của sinh viên, học sinh theo quy định của pháp luật.

Kết hợp với các đơn vị sản xuất kinh doanh đào tạo theo đơn đặt hàng, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng theo chuyên đề, bồi dưỡng nâng bậc thợ;
Tổ chức đào tạo liên thông các ngành nghề đào tạo tại trường;
Liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực tổ chức đào tạo các ngành, nghề mà địa phương có nhu cầu.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nhà trường thường xuyên tự đánh giá chất lượng đào tạo. Năm nay trường được chọn đánh giá ngoài chất lượng đào tạo.

Qua kiểm định nhà trường mong muốn tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, vị thế, uy tín, thương hiệu của trường; có cơ hội tham gia xếp loại, phân hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Bài viết liên quan