Hội đồng kiểm định

Quyết định thay thế thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Quyết định 102 ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Viện trưởng Viện đào tạo và phát triển nhân lực về việc thay thế thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.