Tin tức ITD

THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NHÂN NGÀY KỸ NĂNG NGHỀ

Ngày 04/10/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư kêu gọi đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động, vì một Việt Nam chiến thắng dịch bệnh và phát triển bền vững, Cổng thông tin điện tử Viện ITD xin giới thiệu toàn văn thư của Chủ tịch nước.

Bài viết liên quan