Tin tức ITD

Triển khai xây dựng hệ thống quản lý kỹ năng nghề quốc gia SQ- Net

Ngày 14/10 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến về xây dựng hệ thống quản lý kỹ năng nghề quốc gia Q- Net giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Việt Nam và Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực- HRD Hàn Quốc nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác về xây dựng Hệ thống quản lý kỹ năng nghề quốc gia (Hệ thống SQ-Net) tại Việt Nam.

Tham dự hội nghị về về phía Việt Nam có bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, ông Nguyễn Chí Trường Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, bà Trần Liên Hương Giám đốc dự án ODA đại diện các vụ chức năng của Tổng cục GDNN. Về phía Hàn Quốc có ông Lee Saung Hyup, Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghệ thông tin, HRD Hàn Quốc,ông Ha Sang Jin, Trưởng đại diện HRD Hàn Quốc tại Việt Nam…

Thông tin về lịch sử hợp tác về lao động 2 bên giữa Hàn Quốc và Việt Nam, bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN cho biết, hai bên đã ký biên bản công nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng nghề ở nghề Công nghệ thông tin; KOICA đã giúp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục GDNN) dự án tăng cường hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG năm 2013, đây là cơ sở nền tảng để hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG ở Việt Nam phát triển như hôm nay. Ngày 06/11/2019, Tổng cục GDNN, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực HRD Hàn Quốc đã Thỏa thuận hợp tác về xây dựng Hệ thống quản lý kỹ năng nghề quốc gia (Hệ thống SQ-Net) tại Việt Nam. Hàn Quốc và Việt Nam có quan hệ hợp tác về lao động truyền thống, hiệu quả trong nhiều năm qua; đầu tư của HQ vào Việt Nam đứng trong top quốc gia đầu tư trực tiếp. Doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc sử dụng số lượng lớn lao động ở Việt Nam; Hàn Quốc cũng tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc (dịch chuyển lao động giữa hai bên rất lớn và duy trì thường xuyên, ổn định).

Bà Nguyễn Thị Việt Hương cho biết thêm, Việt Nam đang thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới; trong bối cảnh hiện nay còn tồn tại khoảng 45/56 triệu lao động (gần 80%) chưa qua đào tạo hoặc được công nhận về kỹ năng nghề, ảnh hưởng xấu về hình ảnh lực lượng lao động quốc gia trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Qua đó cho thấy cần thiết phải đẩy mạnh công tác đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG, cần đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuẩn hoá, công nhận và cấp chứng chỉ KNNQG cho người lao động. Hàn Quốc có hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG hiện đại, hiệu quả và góp phần lớn cho ngành công nghiệp Hàn Quốc lớn mạnh, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ, thu nhập và đời sống của người dân cao, có hệ thống Q-Net hiện đại và Việt Nam cần được giúp đỡ và học hỏi.

Thông qua hội nghị này, Việt Nam cần tiếp thu các kinh nghiệm của các chuyên gia phía Hàn Quốc, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để tiếp tục hợp tác phát triển hiệu quả hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG tại Việt Nam nói riêng, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động cũng như phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam nói chung.

Trước đó, ngày 6/11/2019, Tổng cục GDNN, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực HRD Hàn Quốc đã Thỏa thuận hợp tác về xây dựng Hệ thống quản lý kỹ năng nghề quốc gia (Hệ thống SQ-Net) tại Việt Nam. Với mục địch hỗ trợ phát triển Hệ thống chứng chỉ kỹ thuật quốc gia Việt Nam thông qua xây dựng SQ – Net và tăng cường mối qua hệ giữa công nghiệp và chứng chỉ kỹ thuật quốc gia thông qua quản lý chứng chỉ một cách hệ thống.

Nguồn: baodantri.vn

Bài viết liên quan