Tin tức ITD

Bạc Liêu chú trọng nâng cao năng lực dạy học trực tuyến cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Để xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo nhân lực tỉnh đã rất chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt nâng cao năng lực giảng dạy. Sau các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp, từ ngày 9-11 tháng 6 năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tổ chức lớp tập bồi dưỡng“ Kỹ năng dạy học trực tuyến” cho nhà giáo, cán bộ kiêm giảng của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng đã phân tích, đánh giá được các thuận lợi, khó khăn trong dạy học trực tuyến; ứng dụng được các giải pháp để dạy học trực tuyến có hiệu quả ;trình bày được các quy chế đào tạo trực tuyến tại Việt Nam ; sử dụng được các phần mềm trong đào tạo trực tuyến ; đánh giá được hoạt động dạy học dựa trên các phần mềm trực tuyến; áp dụng các phần mềm trực tuyến trong hoạt động giảng dạy. Lớp bồi dưỡng nghiên cứu và giải quyết các modul : khái quát về dạy học trực tuyến; các giải pháp dạy học trực tuyến hiệu quả; Lựa chọn và hướng dẫn sử dụng các nền tảng ứng dụng trong dạy học trực tuyến,  thực hiện dạy học trực tuyến. Lớp bồi dưỡng do chuyên gia đầu ngành của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực có kiến thức, kỹ năng, am hiểu sâu, có kinh nghiệm về kỹ năng dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp trao đổi. Chuyên gia đã áp dụng điêu luyện, hiệu quả phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo năng lực thực hiện, chú trọng tương tác, trải nghiệm, nên lớp bồi dưỡng sát mục tiêu, nội dung, có sức hấp dẫn, hiệu quả và thực sự cần. Kết quả học viên đã được trang bị về kiến thức trình bày được các nội dung cơ bản của kỹ năng dạy học trực tuyến; phân tích được những yêu cầu cần thiết để triển khai dạy học trực tuyến; về kỹ năng: Lựa chọn được các phương tiện sử dụng khi thực hiện dạy học trực tuyến; đảm bảo được chất lượng và hiệu quả khi thực hiện dạy học trực tuyến; về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Tính chủ động đối với thực hiện nhiệm vụ thiết kế, chuẩn bị cho dạy học; tiến độ thực hiện công việc, chất lượng dạy học trực tuyến.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về lớp bồi dưỡng

 

Đồng chí Trần Yến Hòa, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, chuyên gia Viện Đào tạo tạo và Phát triển nhân lực với lớp bồi dưỡng.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng trên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, đặc biệt năng lực dạy học trực tuyến cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lượng phát triển Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 và chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến 2025,định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Bài viết liên quan