TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đóng trên địa bàn Thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là một ngôi trường ở Tây Nguyên gắn với vành tam giác phát triểm Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV); đang phấn đấu xây dựng trường thành cơ sở GDNN chất lượng cao vào n...

Continue reading