KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Trong 2 tuần (từ 07/3 – 18/3), đoàn kiểm định chất lượng của Viện Đào tạo và phát triển nhân lực (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) sẽ thực hiện công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của 2 nghề: Công nghệ kỹ thuật đi...

Continue reading

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Sáng ngày 10.01.2022, trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và Chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: - Ông Nguyễn Thế Hiếu –...

Continue reading

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM – HÀN QUỐC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Từ ngày 04/01/2022 đến ngày 10/01/2022, tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Thành phố Hà Nội đã diễn ra đánh giá ngoài chất lượng Trường Cao nghề Việt Nam Hàn Quốc Thành phố Hà Nội. Đoàn đánh giá ngoài của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực d...

Continue reading

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng đào tạo – Đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh trong những năm qua rất coi trọng chất lượng đào tạo, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, thái độ nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn; tỷ lệ sinh v...

Continue reading

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Trong các ngày từ 25 đến 31/10/2021, Viện đào tạo và Phát triển nhân lực, một trong những đơn vị được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động kiểm định (GCD số: 02/GCD-LĐTB, ngày 31/12/2019) đã tiến hành khảo sát chính thức tiến ...

Continue reading

CAO ĐẲNG HÀNG HẢI 1: KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ – THƯƠNG HIỆU TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC BIỂN

Trường Cao đẳng hàng Hải 1 trực thuộc Cục hàng Hải Việt nam, đóng trên địa bàn Đông Hải, Hải An, thành phố Hải Phòng, thành phố Hoa phượng đỏ, có sứ mạng: đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực đa ngành nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho n...

Continue reading

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC: HỌP THẨM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDNN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GDNN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

Ngày 07/11/2020, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực họp thẩm định kết quả đánh giá ngoài cơ sở GDNN chương trình nghề Điện Công nghiệp trình độ Cao đẳng của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Qu...

Continue reading

CĐ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI: KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, ĐÁNH DẤU THƯƠNG HIỆU TRÊN BẢN ĐỒ GDNN QUỐC GIA

Là một trong những “con chim đầu đàn” của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (HCEM) khẳng định vị thế của mình qua việc tham gia đánh giá chất lượng do Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực thực hiện. Kiểm định – Khẳng định ...

Continue reading

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDNN CỦA VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HỌP THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GDNN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH

Ngày 31/10/2020, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực họp thẩm định kết quả đánh giá ngoài cơ sở GDNN chương trình nghề Điện tử Công nghiệp trình độ Cao đẳng của trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựn...

Continue reading

Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình: Tham gia kiểm định để khẳng định vị thế

Là điểm nhấn trong các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình đã và đang tham gia đánh giá chất lượng do Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực kiểm định để khẳng định vị thế của mình. Kiểm định chất lượng để biết giá t...

Continue reading

Một số hoạt động kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái

Đến nay (ngày 05/10/2020), Đoàn đánh giá ngoài của Viện đào tạo và Phát triển nhân lực đã triển khai xong cơ bản đánh giá chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái. Đoàn đánh giá ngoài đã ng...

Continue reading

Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái

Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 11/10/2020 kiểm định chất lượng GDNN tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái Đoàn đánh giá ngoài của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực do ThS.T...

Continue reading

Hoạt động kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

Thực hiện nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/03/2018 của Chính Phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh đã được chọn triển khai kiểm định chất lượng. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng B...

Continue reading