VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
    THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
    Địa chỉ: Số 66 Trần Đại Nghĩa – Q.Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội
    Tel: (+84) 2422399942 / Fax: (+84) 2422399942
    Email: viennghiencuuitd@gmail.com / info@itd.org.vn
    Website: www.itd.org.vn