Lời chào từ Viện Trưởng

LỜI CHÀO TỪ VIỆN TRƯỞNG Chào mừng các bạn đến với website của Viện đào tạo và phát triển nhân lực! Vì sự phát triển bền vững của Việt Nam, hoạt động của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực (ITD) luôn hướng đến sự mở rộng về nội dung, sự đa chiều ...

Continue reading

Giới thiệu tổng quan

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Chức năng: Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn về khoa học và công nghệ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục,...

Continue reading

Tầm nhìn – Sứ mệnh

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI Sứ mệnh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp; cầu nối tri trức, khoa học kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp...

Continue reading