Tư vấn quản trị

- Tư vấn quản trị cơ sở đào tạo hiệu quả. - Tư vấn quản trị doanh nghiệp phát triển. - Tư vấn phát triển, nâng cấp cơ sở đào tạo. - Tư vấn xây dựng qui trình quản lý chất lượng trong các cơ sở đào tạo, sản xuất.

Continue reading

Giới thiệu Tư vấn

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kiến thức sâu rộng, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về kinh tế và xã hội Việt Nam đảm bảo sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp đặc thù của  V...

Continue reading