Hội thảo Định hướng Xây dựng Chiến lược phát triển Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030

Định hướng Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 Ngày 16/6, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội thảo "Định hướng Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục ...

Continue reading

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG HIỆP HỘI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM

Ngày 8/1/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng. Tham dự hội nghị có GS.TS Lê Quân Thứ trưởng Bộ LĐ- TB &XH ; Ông Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm UBVHGDTTN &...

Continue reading

Tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trung tâm dịch vụ việc làm

(Dân sinh) - Ngày 19/9, Hội thảo “Tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các Trung tâm dịch vụ việc làm” đã được tổ chức tại Thái Bình. Hội thảo do Cục việc làm phối hợp cùng Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt N...

Continue reading