Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu Nghiên cứu Khoa học

Thông tin cơ bản:  Viện thực hiện triển khai nghiên cứu cơ bản, thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh khoa học giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, như:

– Tham gia tổ chức đào tạo sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên các bậc học, ngành học;

– Thu thập, lưu trữ, xử lý và phổ biến thông tin khoa học giáo dục;

– Tham gia tổ chức nghiên cứu biên soạn chương trình, giáo trình, sách tham khảo, sách bồi dưỡng giáo viên, sách tư vấn tâm lý, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, cơ sở GDNN…;

– Thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục;

– Thực hiên các dịch vụ khoa học;

– Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Lực lượng nghiên cứu của Viện:

Hiện nay, Viện NCSP đang có một lực lượng nghiên cứu mạnh, bao gồm các chuyên gia có trình độ và có nhiều kinh nghiệm tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học – công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực sản xuất, công nghệ. Viện có nhiều chuyên gia có kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu và các dự án quốc tế tại Việt Nam. Viện NCSP có màng lưới cộng tác viên đa dạng và rộng, bao gồm hàng trăm chuyên gia, trong đó có nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo các chuyên ngành khoa học; Viện đào tạo và phát triển nhân lực có quan hệ hợp tác về nghiên cứu và đào tạo với nhiều viện nghiên cứu, nhiều trường đại học trong nước và quốc tế. Cán bộ nghiên cứu của Viện đã chủ trì hàng trăm chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực đào tạo và phát triển nhân lực.