Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng của Khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) vừa được Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ...

Continue reading