Tư vấn

Giới thiệu Tư vấn

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kiến thức sâu rộng, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về kinh tế và xã hội Việt Nam đảm bảo sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp đặc thù của  Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Viện đào tạo và phát triển nhân lực thực hiện hoạt động tư vấn có tính phí tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp khi có nhu cầu. Mức phí, thời gian và nội dung tư vấn sẽ được bàn bạc và ký thỏa thuận trước với tổ chức, cá nhân có nhu cầu được tư vấn. Cụ thể các hoạt động tư vấn tại hiện trường và các hoạt động tư vấn liên quan đến công tác quản trị; điều hành; thực hiện nghiên cứu; phổ biến tri thức; đào tạo kỹ năng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khai thác các dịch vụ; chuyển giao công nghệ; tư vấn định hướng, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong xây dựng và thực hiện nghiên cứu khoa học, các đề án, dự án; hội nghị hội thảo… bao gồm:
1. Tư vấn đào tạo
2. Tư vấn chuyển giao công nghệ
3. Tư vấn quản trị
4. Tư vấn tuyển dụng
5. Tư vấn chính sách vĩ mô: Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch…cấp Quốc gia, Bộ, Ngành, Địa phương
6. Tư vấn chính sách vi mô: Xây dựng các loại đề án cho cấp Trường, Doanh nghiệp, Đơn vị tổ chức…
7. Các dịch vụ tư vấn khác.