Khai mạc đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Ngày 11 tháng 3 năm 2024, tại Thành phố Tam Điệp, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình long trọng tổ chức Khai mạc đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô và Kỹ thuật chế biến món ăn, trình độ cao đẳng. Tham dự...

Xem thêm