Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang: COI TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 Giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang là nơi đào tạo...

Xem thêm