Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề phát triển nhân lực trong tháng 2/2020

Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề phát triển nhân lực trong tháng 2/2020 Trong tháng 2/2020 Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp chuyên đề về phát triển nhân lực cho các doanh nghiệp ở Lào cai. 1.Lớp dành cho Lãnh...

Continue reading