Tin tức ITD

Bảo vệ tuyển chọn đề tài khoa học năm 2020

Chiều ngày 04/12/2019 tại trụ sở Viện Khoa học Lao động  và  Xã Hội, Hộ đồng tư vấn của Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội,  đã họp để xem xét truyển chọn hồ sơ đăng ký nghiên cứu Đề tài: đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.Tham gia Bảo vệ có hai đơn vị trong đó có Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực do PGS.TS Cao Văn Sâm đăng ký làm chủ nhiệm. Sau khi xem xét hồ sơ, nghe trình bày thuyết minh, chấp vấn các vấn đề có liên quan, Hội đồng tư vấn đã nhất trí tuyển chọn Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực thực hiện đề tài trên trong năm 2020. Dưới đây là một số hình ảnh về phiên họp của Hội đồng .

 

PGS.TS Cao Văn Sâm đang  trình bày Đề tài