Tin tức ITD

Bế giảng lớp “Bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp”

Ngày 18/03/2020: chương trình bế giảng của lớp học “Bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp” cho cán bộ, nhà giáo trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh đã diễn ra thành công. Trường là cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, đã và đang tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; cũng như nhu cầu của các tỉnh, thành phố đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh (nơi nhà trường đóng). Trường có chủ trương tham gia kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo trong năm 2020 nên việc tổ chức lớp chuyên đề trên có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị cho cán bộ nhà giáo phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng đào tạo là bước quan trọng, tiền đề cho đánh giá ngoài với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo; thương hiệu của nhà trường để trường luôn là địa chỉ tin cậy của người học gắn liền với giải quyết việc làm, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.Lớp học đã thành công trên các phương diện: Nội dung trao đổi thiết thực, đủ để cho học viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chất lượng chương trình đào tạo; tổ chức lớp khoa học; áp dụng hoàn toàn phương pháp theo năng lực thực hiện; sau đánh giá 100% học viên đã hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng và được cấp chứng nhận.Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ bế giảng.

PGS.TS Cao Văn Sâm phát biểu trong lễ bế giảng

PGS.TS Cao Văn Sâm trao giấy Chứng nhận cho Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Huy

Tin: VP Viện

Bài viết liên quan