Tin tức ITD

Các Đề Tài Khoa Học Đang Triển Khai 2019

Nghiên cứu các mô hình Giáo dục nghề nghiêp trong doanh nghiệp,

Mã đề tài: CB 2019-05

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp triển khai thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở để đẩy mạnh phân luồng và nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào.

Mã đề tài: CB 2019-07

Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo nghề Điện tử dân dụng trình độ Cao đẳng theo tích lũy module/ tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường CĐN Phú thọ.

Mã đề tài:

Bài viết liên quan