Tin tức ITD

Các hoạt động bên lê diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ nang lao động việt nam

Cập nhật ngày: 15/11/2019

Các hoạt động bên lề Diễn đàn (Chiều 15/11/2019)

Các hoạt động bên lề Diễn đàn là chuỗi các sự kiện liên quan, hỗ trợ cho nội dung chính của Diễn đàn, các hoạt động, hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể:

  1. Các Hội thảo chuyên đề với các nội dung:

Hội thảo 1: Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0.

Hội thảo 2: Thực trạng và giải pháp gắn kết GDNN với doanh nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp.

Hội thảo 3:  Phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và người đào tạo tại doanh nghiệp.

Hội thảo 4: Tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.

Hội thảo 5: Đổi mới cơ chế tài chính trong hoạt động giáo dục nghề  nghiệp.

Chủ trì và tham gia các hội thảo chuyên đề là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức quốc tế: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Công thương, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam, các tổ chức quốc tế, đại diện một số Đại sứ quán tại Việt Nam, các chuyên gia, đại diện các Hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

  1. Triển lãm ảnh và thiết bị đào tạo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu trong gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
  2. Hoạt động ký kết Thỏa thuận hợp tácKý kết thỏa thuận hợp tác, công bốvà trao biên bản ký kết hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn và tổ chức quốc tế.

Bài viết liên quan