Tin tức ITD

Các lớp bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo nhu cầu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực, đơn vị đã được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hai lớp bồi dưỡng “Phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp” cho cán bộ quản lý, nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đây là những lớp bồi dưỡng rất quan trọng nhằm cung cấp cho học viên phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm tự đánh giá để ứng dụng vào công việc thực tiễn hàng ngày của từng vị trí công việc cũng như bộ phận, phòng khoang và cơ sở để chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả công việc; nâng cao năng lực và thương hiệu của cơ sở.

Trong quá trình học, học viên được trao đổi về tổng quan chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng, kiểm định chất lượng; hướng dẫn cách thu thập thông tin minh chứng tự đánh giá cũng như các cơ sở tham chiếu; học viên được trao đổi kỹ về các tiêu chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chất lượng chương trình đào tạo; được trao bị các kỹ năng tự đánh giá viết báo cáo, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Lớp bồi dưỡng do các chuyên gia kỹ năng đầu ngành về kiểm định của Viện trực tiếp lên lớp theo phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, trao đổi thảo luận, trải nghiệm, ứng dụng vào các cơ sở mà học viên đang công tác, các chương trình mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đang giảng dạy.

Dưới đây là một số hình ảnh của các lớp học trên tổ chức từ ngày 29/05/2020 dự kiến kết thúc ngày 07/06/2020.

Tin VP Viện

Bài viết liên quan