Hoạt động kiểm định

CAO ĐẲNG HÀNG HẢI 1: KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ – THƯƠNG HIỆU TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC BIỂN

Trường Cao đẳng hàng Hải 1 trực thuộc Cục hàng Hải Việt nam, đóng trên địa bàn Đông Hải, Hải An, thành phố Hải Phòng, thành phố Hoa phượng đỏ, có sứ mạng: đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực đa ngành nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngàng Hàng Hải Việt nam, Khu vực, Quốc tế. Nhà trường phấn đấu đạt trường chất lượng cao vào năm 2025; đạt chuẩn đào tạo quốc tế trong lĩnh vực hàng Hải, dịch vụ cảng biển và logistics. Hiện trường đào tạo 21 ngành nghề trong đó có 3 nghề trọng điểm QT là: Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Điện tàu thủy; 3 nghề trọng điểm ASEAN là: Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy; Sửa chữa máy tàu thủy; Logistic, tham gia hoạt động theo Công ước của Tổ chức hàng Hải QT.

Để khẳng định vị thế, thương hiệu trong đào tạo nhân lực hàng Hải trường đã tham gia kiểm định chất lượng. Đoàn kiểm định chất lượng Của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực gồm các kiểm định viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm kiểm định, đã tham gia nhiều đoàn đánh giá ngoài, có cơ cấu chuyên môn phù hợp với cơ cấu ngành nghề đào tạo của trường do ThS Nguyễn Hoàng Giang làm trường đoàn. Đoàn sẽ đánh giá cơ sở từ ngày 13-19/11/2020; đánh giá chương trình nghề Điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng từ ngày 28/11- 02/12/220.

Đoàn đánh giá theo 10 tiêu chí như: Hoạt động đào tạo; phát triển chương trình; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí; cơ sở vật chất trang thiết bị; Quan hệ doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng; Quản lí tài chính; dịch vụ người học; Giám sát đánh giá chất lượng.., với 100 tiêu chuẩn; Cách thức thiết lập minh chứng có tham chiếu, để học viện có thể tự đánh giá, nhà trường xây được tự đánh giá nhằm nâng cao năng lực quản trị, quản lý chất lượng đào tạo, tham gia đánh giá ngoài; xây dựng hình ảnh, thương hiệu nhà trường để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động trong nước và Quốc tế. Nhà trường tham gia kiểm định để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực quản trị Nhà trường, xếp hạng, khẳng định vị thế, thương hiệu của mình.

Phát biểu tại lễ công bố đành già ngoài sáng ngày 13/11/2020 PGS.TS Cao Văn Sâm Phó Chủ tịch Hiệp hội GDNN và Nghề Công tác Xã hội Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trường Thường trực Tổng cục GDNN, Viện trường Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực “ nhà trường luôn có tâm thế, khát khao, phần đấu trở thành trường chất lượng cao, có vị thế trong khu vực và quốc tế “

Ảnh 1: PGS.TS Cao Văn Sâm Phó Chủ tịch Hiệp hội GDNN và Nghề Công tác XH Việt Nam. Nguyên Phó Tổng cục trường TC GDNN. Viện trường Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực phát biểu

TS Hiệu trưởng nhà trường cho biết “ CBCNVC nhà trường luôn ý thức, có trách nhiệm đào tào nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành hàng Hải, tăng cường khả năng hội nhập quốc tế”

Ảnh 2: TS Lưu Viết Hùng – Hiệu trường Trường CĐ Hàng Hải phát biểu

Còn ThS Nguyễn Hoàng Giang thay mặt đoàn đánh giá ngoài cam kết “ đánh giá trung thực, khách quan, chĩnh xác”

Ảnh 3: ThS Nguyễn Hoàng Giang trường đoàn đánh giá ngoài kiếm tra trang thiết bị giảng dạy

Các ảnh: Một số hoạt động của đoàn

Tin: VP VIện ITD

Bài viết liên quan