Tin tức ITD

(Cập nhật 8h00 ngày 28/8/2019) nhật ký bằng hình ảnh đoàn việt nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giơi lần thứ 45 năm 2019 tại KAZAN liên Bang Nga

Tiếp tục cập nhật …

Ngày 28/08/2019: Một số hình ảnh Lễ Bế mạc kỳ thi tay nghề thế giới:

 

Bài viết liên quan