Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu – tổ chức bộ máy của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực

Viện đào tạo và phát triển nhân lực có đội ngũ nhân sự: cơ hữu, thỉnh giảng, cộng tác viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm gồm:

Cơ cấu tổ chức