Đào tạo kỹ năng mềm

Đào tạo – Bồi dưỡng kỹ năng mềm

– Nghiên cứu xây dựng, tổ chức đào tạo các chương trình giảng dạy kỹ năng mềm theo nhu cầu cho cán bộ, giáo viên và HSSV các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp– Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho giáo viên các chuyên ngành; Hàn, Công nghệ ô tô, Điện tử dân dụng, Điện công nghiệp, Quản trị mạng áy tính, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính…

– Các chuyên đề khác nâng cao năng lực các cơ sở GD trong hệ thống giáo dục quốc dân, các doanh nghiệp…

– Các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng theo đặt hàng của cơ sở GD, doanh nghiệp

– Kỹ năng mềm cốt lõi dành cho nhà giáo GDNN

– Nhóm 10 kỹ năng mềm quan trọng hàng đầu cho HSSV sắp ra trường, người lao động thời đại ngày nay:

  1. Kỹ năng học và tự học (Learning to learn)
  2. Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân (Self leadership & Personal branding)
  3. Kỹ năng tư duy sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and enterprise skills)
  4. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills)
  5. Kỹ năng lắng nghe (Listening skills)
  6. Kỹ năng thuyết trình (Presentation skills)
  7. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử (Interpersonal skills)
  8. Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills)
  9. Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork)
  10. Kỹ năng đàm phán (Negotiation skills)