Tin tức ITD

Đối thoại chính sách khu vực về Giáo dục nghề nghiệp lần thứ 9

Ngày 24-25/6, tại Bangkok, Thái Lan, Tổ chức hợp tác đào tạo nghề Khu vực – (RECOTVET – GIZ) phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Đối thoại chính sách khu vực về giáo dục nghề nghiệp lần thứ 9 với chủ đề: Hợp tác doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp – Chương trình nghị sự của ASEAN về giáo dục nghề nghiệp trong tương lai”.

Đối thoại có sự tham gia của hơn 80 đại biểu là cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN), khu vực tư nhân từ 10 quốc gia trong khu vực ASEAN cùng chuyên gia quốc tế từ Đức, Anh Quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Đối thoại chính sách bao gồm đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI).

Đối thoại chính sách khu vực về GDNN lần thứ 9 đánh dấu một mốc quan trọng trong đối thoại công – tư trong GDNN ở ASEAN. Các mục đích chính của Đối thoại bao gồm:

– Tập hợp các nhà hoạch định chính sách, đại diện của doanh nghiệp và ngành công nghiệp để đối thoại bình đẳng về sự phát triển GDNN.

– Tạo diễn đàn cho nhóm công tác khu vực về hợp tác doanh nghiệp trong GDNN trình bày Chương trình nghị sự ASEAN về GDNN trong tương lai, được thực hiện trong năm qua và thảo luận về các khuyến nghị với các đại diện của khu vực công.

– Cung cấp những kết quả nghiên cứu và ví dụ thực tiễn từ khu vực ASEAN để minh họa cho các khuyến nghị trong Chương trình nghị sự ASEAN về GDNN.

– Xác định  lộ trình thực hiện chương trình nghị sự.

Tại Đối thoại chính sách, các đại biểu trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến các chủ đề: Chiến lược và quy định đào tạo; Thiết lập các mô hình công – tư về phát triển và đánh giá tiêu chuẩn kỹ năng; tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong GDNN; quảng bá GDNN; tài chính GDNN; Nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp và tăng cường nghiên cứu về GDNN và nhu cầu kỹ năng trong tương lai.

Chương trình nghị sự xác định nhóm khuyến nghị về tăng cường công tác nghiên cứu trong GDNN và nhu cầu kỹ năng tương lai bao gồm: (1) phát triển các nền tảng thông tin kỹ năng nhằm giúp các thông tin về cung và cầu kỹ năng có thể được truy cập công khai trực tuyến; (2) thực hiện các khảo sát việc làm thường xuyên để thúc đẩy sự hấp dẫn của GDNN; (3) thực hiện các nghiên cứu về nhu cầu kỹ năng trong tương lai, đặc biệt là nghiên cứu cho các ngành cụ thể và (4) thành lập cơ quan quốc gia về nghiên cứu GDNN và tăng cường hợp tác nghiên cứu trong khu vực ASEAN.

Đại diện Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp tham dự Đối thoại đã có bài trình bày về Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam hằng năm. Các đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất cao về sự cần thiết của việc xây dựng báo cáo GDNN, đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách GDNN tại mỗi quốc gia. Thành công của Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam và những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng báo cáo là một điển hình tốt cho các nước khác trong khu vực có thể tham khảo, học hỏi.

Kết quả của các buổi thảo luận tại Đối thoại chính sách khu vực trong GDNN lần thứ 9 sẽ được tổng hợp vào các khuyến nghị được xây dựng bởi nhóm công tác khu vực về hợp tác doanh nghiệp trong GDNN.

Bài viết liên quan